DĨ AN

Email: cungunglaodong.amazaon@gmail.com

Hotline: 0966 916 744

DĨ AN

Tuyển 1000 Nam / Nữ Làm việc tại CTY Tập đoàn Thực phẩm Masan, KCN Dapark ( KCN Tân đông hiệp A, Dĩ an, Ngay trạm thu phí Bình Thung )

Ngày đăng: 03/11/2021 11:31 PM

Tuyển 1000 Nam / Nữ Làm việc tại CTY Tập đoàn Thực phẩm Masan, KCN Dapark ( KCN Tân đông hiệp A, Dĩ an, Ngay trạm thu phí Bình Thung )

Cung ứng lao động AmaZon-KCN Tân Đông Hiệp Tuyển 1000 Nam / Nữ Làm việc tại CTY Tập đoàn Thực phẩm Masan, KCN Dapark ( KCN Tân đông hiệp A, Dĩ an, Ngay trạm thu phí Bình Thung )
Hotline: 0966 916 744
0
Zalo
Hotline