HƯNG YÊN

Email: cungunglaodong.amazaon@gmail.com

Hotline: 0966 916 744

HƯNG YÊN

TUYỂN DỤNG 10000 CÔNG NHÂN XÂY DỰNG TẠI HƯNG YÊN

Ngày đăng: 28/02/2023 02:04 PM

TUYỂN DỤNG 10000 CÔNG NHÂN XÂY DỰNG TẠI HƯNG YÊN

Dự án Dream City, công ty CP PT XD VINCON2 Thuộc tạp đoàn VINGROUP
Hotline: 0966 916 744
0
Zalo
Hotline