KCN Đại Đăng

Email: cungunglaodong.amazaon@gmail.com

Hotline: 0966 916 744

KCN Đại Đăng

Nhà Thầu AmaZon_Tuyển Dụng tại KCN Đại Đăng

Ngày đăng: 03/11/2021 02:49 PM

Nhà Thầu AmaZon_Tuyển Dụng tại KCN Đại Đăng

Tuyển 200 Nam - Nữ Thời vụ Làm việc tại CTY DDK, Đường N2, KCN ĐẠI ĐĂNG
Hotline: 0966 916 744
0
Zalo
Hotline