KCN VSIP2

Email: cungunglaodong.amazaon@gmail.com

Hotline: 0966 916 744

KCN VSIP2

Tuyển 100 Nam - Nữ làm việc tại Công ty Điện Tử FUJIKURA , Đường Dân chủ, KCN VSIP2 - TP.MỚI

Ngày đăng: 03/11/2021 11:11 PM

Tuyển 100 Nam - Nữ làm việc tại Công ty Điện Tử FUJIKURA , Đường Dân chủ, KCN VSIP2 - TP.MỚI

Nhà Thầu AmaZon_Tuyển Dụng Tuyển 100 Nam - Nữ làm việc tại Công ty Điện Tử FUJIKURA , Đường Dân chủ, KCN VSIP2 - TP.MỚI
Hotline: 0966 916 744
0
Zalo
Hotline